İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

Authors

Prof. Dr. Nesimi Aktaş
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 50300 Nevşehir, Türkiye
https://orcid.org/0000-0002-4741-9867
Doç.Dr. Kamil Emre Gerçekaslan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Nevşehir, Türkiye
https://orcid.org/0000-0002-9804-9982

Synopsis

Bilime ve modern teknolojilere dayalı olarak; toplumun sağlıklı beslenmesini sağlayabilmek, ihtiyaçlarını yeterli nicelik ve nitelikte karşılayabilmek, uluslararası alanda rekabet edebilmek, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayi oluşturabilmek için bilginin edinilmesi, edinilen bilginin de üretime daha çok sokulması gerekmektedir. Bitkisel üretime uygun verimli toprakların her geçen gün azalması nedeniyle, artan nüfusla birlikte kişi başına düşen tarımsal alan da daralmaktadır. Topraklarda tuzlanma, alkalileşme, asitleşme, mineral besin elementi eksikliği, kirlenme, erozyon, sıkışma ve organik madde kaybı gibi kimyasal ve fiziksel problemler bulunmaktadır. Artan nüfusun ihtiyacını karşılayabilmek için, önümüzdeki 50 yıl içinde üretimde en az iki kat artış olması gerekmektedir. Üretim alanlarında genişlemeler olamayacağından, bu artış mevcut alanlarda gerçekleşmek durumundadır. Açlık ve beslenme problemlerinin en az seviyeye indirilmesi, sadece gıda üretiminin arttırılması ile değil, nitelikli ürün elde edilmesiyle mümkün olabilecektir. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresinde, farklı üniversitelerden gelen bilim adamlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek konuya yönelik daha etkin çözümler üretebilmeleri hedeflenmiştir.

Böyle bir kongreyi Perslerin gıpta ile “Güzel Atlar Ülkesi” olarak adlandırdığı Kapadokya bölgesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde yüksek bir katılımla gerçekleştiriyor olmak ortak bir emek ürünüdür. Bu emeğin verimli sonuçlara ulaşacağına inanıyor, kongre süresince yapılan sunum ve tartışmaların faydalı sonuçlar vermesini diliyorum.

Bu kitapta üç gün süre ile sunulacak olan sözlü sunumların ve poster bildirilerin özetleri yer almaktadır. Kongremizin düzenlenmesi süresince yoğun biçimde emek veren, başta Düzenleme ve Bilimsel Danışma Kurulu üyelerimiz olmak üzere, davetli konuşmacılarımıza, sözlü ve poster sunuları ile kongremizi güçlendiren katılımcılara, bu değerli çalışmaları dinlemek ve tartışmak üzere bizleri onurlandıran katılımcılara, kongremizi destekleyen kurumlara içtenlikle teşekkür ediyorum.

Downloads

Forthcoming

30 April 2015

Series