4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi

Authors

Prof.Dr. Ahmet Şekeroğlu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde, Türkiye
https://orcid.org/0000-0002-1896-2449
Prof.Dr. Hasan Eleroğlu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sivas, Türkiye
https://orcid.org/0000-0002-1032-9833
Dr. Mustafa Duman
Niğde Ömer Halisdemir University Bor Vocational High School 51700 Bor/Niğde, Türkiye
https://orcid.org/0000-0003-0342-8275

Synopsis

Tarımsal üretim, gıda ve tekstil sanayi gibi tarıma dayalı üretim faaliyetleri ve bunların çevreye olan etkilerini gündeme getirmek, bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde irdelemek amacıyla; 20-22 Nisan 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenen 4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresine; Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Mısır, Irak, Hindistan, Azerbaycan, Lübnan ve İran gibi 9 farklı ülke ve üniversiteden alanlarında uzman 150 bilim insanı 270 adet bildiriyle, kamu ve özel sektör paydaşlarımızdan ise yaklaşık 400 kişi olmak üzere yaklaşık 550 katılım olmuştur.

Kongrede; bölgesel, ulusal ve uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji konuları ilgili paydaşlar tarafından tartışılmıştır. Kongremizi Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper katılımlarıyla desteklemişlerdir. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, İl müdür Yardımcıları, Şube müdürleri, İlçe müdürleri ve personellerinin yansıra, Afyon Kocatepe University Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Zehra Bozkurt ve Prof. Dr. Mustafa Tekerli kongrenin başarılı olmasında büyük destekler vermişlerdir.

Kongremizin düzenlenmesi ve kongre aşamasında; kongre sekretaryasında önemli görevler üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy ile “CNS Kongre Organizasyonları” firmasından Mustafa Özcan kongre organizasyonunu üstlenmişlerdir.

Kongremizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve bildirileri ile katılan tüm bilim insanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Downloads

Forthcoming

22 April 2019

Series