Turkish Science and Technology Publishing http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP <p>Provide a short description of your press and identify editors, managing directors and other members of your editorial team.</p> en-US hseleroglu@gmail.com (Hasan Eleroğlu) hseleroglu@gmail.com (Hasan Eleroğlu) OMP 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Turkey Breeding http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/6 <p>Bireysel ve toplumsal yeteneklerin gelişmesinde en öncelikli unsur “Dengeli Beslenme”dir. Zira; insanlar dengeli beslenme sayesinde sağlıklı ve yüksek beyin gücüne sahip olabilmektedir. Başarılı, sağlıklı ve mutlu olabilmek için, akıllı ve yüksek beyin gücüne sahip olmak gerekmektedir. Dengeli beslenmenin sağlanabilmesi için, hayvansal protein tüketiminin yükseltilmesi, bilimsel bir zorunluluktur. Günümüzde en ucuz, en hızlı ve en kolay hayvansal protein üretiminde yegane sektör, kanatlı hayvan yetiştiriciliğidir.</p> <p>Hindi, belli dönemlerde gerçekleşen tüketimi yanında işlenmiş ürünler ve pişirmeye hazır kırmızı et görünümünde kaliteli, yağsız ürünler sağlamada en önemli kaynaktır. Ülkemiz sayısal olarak hindi varlığı açısından önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte son yıllara kadar dünyadaki gelişmelere ayak uyduramamıştır. 1990’lı yıllarda kurulan özel entegrasyonlar sayesinde sektörde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak üretim problemlerinden kaynaklanan yetersizlikler üretim kayıplarına neden olmakta, bilgi seviyesi yüksek eleman yetiştirilmesinde eksiklikler bulunmaktadır. Bu konudaki açığın kapatılabilmesi için okuyan, doğruyu bulmaya çalışan, bunları uygulan bireyler yetiştirilmesi en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. Okuyan, okumak isteyen, araştıran veya problem çözmeye çalışan insan için anadilimiz Türkçe’de yayınlanmış kitapların olması bilim adamlarının en önemli görevlerindendir. Bu konuda gayret eden, yazan, yazdıklarını yayınlayan ve bunlarla bizlere ulaşan tüm büyüklerimizi şükranla anıyoruz.</p> <p>&nbsp; Kanatlı sektöründe çalışan bizler, böyle bir neslin yetiştirilmesine, yumurta ve kanatlı eti gibi çağın besini diye kabul edebileceğimiz ürünlerin üretimine katkıda bulunarak görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda ufkumuzu açan Hocalarımızı&nbsp; minnetle yad ediyoruz. Umarız ki, bize öğretilenlere şahsi katkılarımız olmuş ve ileride daha da olacaktır. Gelişen hindicilik sektöründe eksikliğini düşündüğümüz, ancak asla mükemmel olduğunu iddia etmediğimiz bir yayınla bu alana katkıda bulunmayı amaçladığımız “Hindi Yetiştiriciliği” kitabının ikinci baskısını hazırlama imkanını bulduğumuz için son derece mutluyuz. Kitabın&nbsp; üreticilere, öğrencilerimize ve yararlanmak isteyenlere katkıları olmasını diler, her türlü eleştiriye açık olduğumuzu ifade etmeyi bir görev sayarız.</p> Mesut Türkoğlu, Musa Sarıca, Hasan Eleroğlu Copyright (c) 2022 Turkish Science and Technology Publishing http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/6 Thu, 17 Feb 2022 00:00:00 +0300 2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/1 <p>"II. International Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF 2021) ”was held in Gazimağusa / Cyprus between 25 and 29, October, 2021 with the participation of scientists working in agriculture and related disciplines to share scientific knowledge, to propose scientific solutions to international problems by international cooperations, and to establish the scientific outcomes that will benefit mankind by using economic international resources.<br>Congress participants came all the way from 26 different countries including Algeria, Azerbaijan, Benin, Côte d'Ivoire, Egypt, Ethiopia, Ghana, India, Iranian, Iraq, Jordan, Lebanon, Malaysia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Saudi Arabia, Spain, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Turkey, Uganda, United Kingdom and Viet Nam. Approximately 268 papers were presented, including 202 oral presentations and 66 poster presentations. Invited speakers shared their scientific knowledge joining from 6 countries including Algeria, Egypt, Ethiopia, Pakistan, Sri Lanka and Turkey<br>The following topics were discussed by the participants in the Congress: original and advanced technologies related to agriculture and natural life, animal and crop production, aquaculture, food science and technologies, agricultural technologies, soil science, sustainable agriculture systems, agricultural economics, genetics, biology, agricultural ecology, landscape architecture and agricultural environment.<br>Congress organization secreteriat has undertaken important tasks during the organization of the congess and proper continuation of it. Ast. Prof. Mustafa Duman, Ast. Prof. Emre Aksoy, Ast. Prof. Burak Şen and Mustafa Özcan from the CNS Congress Organizations Ltd. undertook the congress organization.<br>We are grateful to all our stakeholders who have supported us for the successful realization of our Congress and to all the scientists who supported us by participating with their presentations.</p> Copyright (c) 2021 Turkish Science and Technology Publishing https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/1 Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 +0300 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/4 <p>Hosted by the Faculty of Agriculture at Tokat Gaziosmanpaşa University, the 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress was held on 01-04 October 2020. In the congress, the participant scientists working in agriculture and related disciplines shared scientific developments, offered scientific solutions to international problems, increased their cooperation, and created scientific outcomes that will benefit humanity. Online oral and poster presentations in our congress were simultaneously broadcasted live on the TURJAF TV channel on YouTube and these videos will be available in<br>the future in our channel. In this way, researchers who are interested in the subject can watch these presentations again on YouTube and TARGID's (www.targid.org) website later.</p> <p>Scientists from 5 countries including Turkey, Pakistan, Iraq, Iran, and Hungary participated in the congress and approximately 185 papers were presented, among which 165 were oral and 20 were poster presentations. 5 invited lectures were presented in our congress by renowned scientists. A wide range of topics was discussed at the congress by the participants. These topics included original and advanced technology together with agriculture and natural life, animal production, crop production, aquaculture, food science and technologies, agricultural technologies, soil science, sustainable agriculture systems, agricultural economics, genetics, biology, agricultural ecology, landscape architecture, and agricultural environment.</p> <p>As the host of the congress, the Dean of the Faculty of Agriculture Prof. Dr. Rüstem Cangi, and the chairmen of the Congress Prof. Dr. Sedat Karaman and Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin from Tokat Gaziosmanpaşa University, TURJAF editors Prof. Dr. Hasan Eleroğlu and Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu have undertaken important duties in the organization and successful progression of the congress. Additionally, Asst. Profs. Mustafa Duman, Burak Şen and Emre Aksoy have taken responsibilities as the secretary of the congress. Finally, Res. Asst. Mustafa Güzel, Yunus Emre Şentürk, Brian Tainika and Mustafa Özcan from the "CNS Congress&nbsp;Organizations" company helped with the congress organization. We would like to thank the Rector of Tokat Gaziosmanpaşa University Prof. Dr. Bünyamin Şahin, and all our stakeholders and all scientists who participated and supported the congress.</p> Copyright (c) 2022 Turkish Science and Technology Publishing https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/4 Tue, 13 Oct 2020 00:00:00 +0300 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/5 <p>"I. International Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) ”was held in Antalya / Turkey between 08 and 10, November, 2019 with the participation of scientists working in agriculture and related disciplines to share scientific knowledge, to propose scientific solutions to international problems by international cooperations, and to establish the scientific outcomes that will benefit mankind by using economic international resources.</p> <p><br>Congress participants came all the way from 12 different countries including Turkey, Pakistan, Iraq, Iran, Romania, Spain, Hungary, Japan, Uganda, Azerbaijan, Poland and Bangladesh. Approximately 232 papers were presented, including 200 oral presentations and 32 poster presentations. Invited speakers shared their scientific knowledge joining from 6 countries including Pakistan, Uganda, Hungary, Poland , Romania and Turkey.</p> <p><br>The following topics were discussed by the participants in the Congress: original and advanced technologies related to agriculture and natural life, animal and crop production, aquaculture, food science and technologies, agricultural technologies, soil science, sustainable agriculture systems, agricultural economics, genetics, biology, agricultural ecology, landscape architecture and agricultural environment.</p> <p><br>Congress organization secreteriat has undertaken important tasks during the organization of the congess and proper continuation of it. Ast. Prof. Mustafa Duman, Ast. Prof. Emre Aksoy, Ast. Prof. Burak Şen and Mustafa Özcan from the CNS Congress Organizations Ltd. undertook the congress organization.</p> <p><br>We are grateful to all our stakeholders who have supported us for the successful realization of our Congress and to all the scientists who supported us by participating with their presentations.</p> Copyright (c) 2019 Turkish Science and Technology Publishing http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/5 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0300 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/2 <p>Değerli Meslektaşlarımız…<br />Tarımsal üretim, gıda ve tekstil sanayi gibi tarıma dayalı üretim faaliyetleri ve bunların çevreye olan etkilerini gündeme getirmek, bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde irdelemek amacıyla; 20-22 Nisan 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenen 4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresine; Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Mısır, Irak, Hindistan, Azerbaycan, Lübnan ve İran gibi 9 farklı ülke ve üniversiteden alanlarında uzman 150 bilim insanı 270 adet bildiriyle, kamu ve özel sektör paydaşlarımızdan ise yaklaşık 400 kişi olmak üzere yaklaşık 550 katılım olmuştur.</p> <p>Kongrede; bölgesel, ulusal ve uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji konuları ilgili paydaşlar tarafından tartışılmıştır. Kongremizi Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper katılımlarıyla desteklemişlerdir. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, İl müdür Yardımcıları, Şube müdürleri, İlçe müdürleri ve personellerinin yansıra, Afyon Kocatepe University Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Zehra Bozkurt ve Prof. Dr. Mustafa Tekerli kongrenin başarılı olmasında büyük destekler vermişlerdir.</p> <p>Kongremizin düzenlenmesi ve kongre aşamasında; kongre sekretaryasında önemli görevler üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy ile “CNS Kongre Organizasyonları” firmasından Mustafa Özcan kongre organizasyonunu üstlenmişlerdir.<br />Kongremizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve bildirileri ile katılan tüm bilim insanlarına teşekkürü bir borç biliriz. </p> Copyright (c) 2022 Turkish Science and Technology Publishing http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/2 Mon, 22 Apr 2019 00:00:00 +0300 3th Central Anatolia Region First Agriculture and Food Congress http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/3 <p>Tarım ve gıda alanındaki gelişmeleri gündeme getirmek ve yeni işbirliklerine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi ( TARGID ) 'nin ilki 2-4 Ekim 2013 tarihlerinde Niğde Üniversitesince gerçekleştirilmişti. Tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının bir araya getirilmesini, bilimsel ve teknolojik çalışmaların paylaşılıp tartışılmasını hedefleyen kongrenin ikincisi 28-30 Nisan 2015 tarihlerinde Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinde yapıldı. Her iki yılda bir yapılması planlanan kongrenin üçüncüsü 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde uluslararası katılımlı olarak Cumhuriyet Üniversitesince Sivas'ta gerçekleştirildi.</p> <p><br>Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmalarından sonra TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Petek ATAMAN ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU’ nun konferansları ile kongrenin açılışı yapıldı. Açılışın ardından program, ilgili alanlarında uzun süre emek veren ve gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla tarım ve gıda alanlarına katkı sağlayan davetli konuşmacıların ve sözlü/poster bildiri sahibi araştırıcıların bildirilerinin sunulduğu oturumlarla devam etti. Üç ayrı salonda organize edilen 24 oturumda toplam 117 sözlü ve 143 poster bildiri sunuldu.</p> <p><br>İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi Düzenleme Kurulu olarak kongremize bilimsel katkı sağlayan tüm katılımcılara emekleri için teşekkür ederiz.</p> Copyright (c) 2017 Turkish Science and Technology Publishing http://books.turkishpublishing.com/index.php/TURSTEP/catalog/book/3 Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 +0300