Hindi Yetiştirme

Authors

Prof.Dr. Mesut Türkoğlu
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ankara, Türkiye
Prof.Dr. Musa sarıca
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Samsun, Türkiye
https://orcid.org/0000-0001-5331-0596
Prof.Dr. Hasan Eleroğlu
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas, Türkiye
https://orcid.org/0000-0002-1032-9833

Synopsis

Bireysel ve toplumsal yeteneklerin gelişmesinde en öncelikli unsur “Dengeli Beslenme”dir. Zira; insanlar dengeli beslenme sayesinde sağlıklı ve yüksek beyin gücüne sahip olabilmektedir. Başarılı, sağlıklı ve mutlu olabilmek için, akıllı ve yüksek beyin gücüne sahip olmak gerekmektedir. Dengeli beslenmenin sağlanabilmesi için, hayvansal protein tüketiminin yükseltilmesi, bilimsel bir zorunluluktur. Günümüzde en ucuz, en hızlı ve en kolay hayvansal protein üretiminde yegane sektör, kanatlı hayvan yetiştiriciliğidir. Hindi, belli dönemlerde gerçekleşen tüketimi yanında işlenmiş ürünler ve pişirmeye hazır kırmızı et görünümünde kaliteli, yağsız ürünler sağlamada en önemli kaynaktır. Ülkemiz sayısal olarak hindi varlığı açısından önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte son yıllara kadar dünyadaki gelişmelere ayak uyduramamıştır. 1990’lı yıllarda kurulan özel entegrasyonlar sayesinde sektörde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak üretim problemlerinden kaynaklanan yetersizlikler üretim kayıplarına neden olmakta, bilgi seviyesi yüksek eleman yetiştirilmesinde eksiklikler bulunmaktadır. Bu konudaki açığın kapatılabilmesi için okuyan, doğruyu bulmaya çalışan, bunları uygulan bireyler yetiştirilmesi en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. Okuyan, okumak isteyen, araştıran veya problem çözmeye çalışan insan için anadilimiz Türkçe’de yayınlanmış kitapların olması bilim adamlarının en önemli görevlerindendir. Bu konuda gayret eden, yazan, yazdıklarını yayınlayan ve bunlarla bizlere ulaşan tüm büyüklerimizi şükranla anıyoruz.Kanatlı sektöründe çalışan bizler, böyle bir neslin yetiştirilmesine, yumurta ve kanatlı eti gibi çağın besini diye kabul edebileceğimiz ürünlerin üretimine katkıda bulunarak görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda ufkumuzu açan Hocalarımızı minnetle yad ediyoruz. Umarız ki, bize öğretilenlere şahsi katkılarımız olmuş ve ileride daha da olacaktır. Gelişen hindicilik sektöründe eksikliğini düşündüğümüz, ancak asla mükemmel olduğunu iddia etmediğimiz bir yayınla bu alana katkıda bulunmayı amaçladığımız “Hindi Yetiştiriciliği” kitabının ikinci baskısını hazırlama imkanını bulduğumuz için son derece mutluyuz. Kitabın üreticilere, öğrencilerimize ve yararlanmak isteyenlere katkıları olmasını diler, her türlü eleştiriye açık olduğumuzu ifade etmeyi birgörev sayarız.

Hindi Yetiştiriciliği

Downloads

Published

1 November 2016

Series

Details about this monograph

Physical Dimensions